Hjältemodig kvinna ~ 1891

Vid en eldsvåda i Skankebol, Värmland, räddade en piga på stället genom sitt uppoffrande mot gårdens nötkreatur från att i likhet med en häst, bli lågornas rov.

Flickan skyndade in i den brinnande ladugården och löste samt utdrev alla kreaturen; en några veckor gammal kalv kastade hon ut genom fönstret; denne sprang till den närbelägna skogen och ansågs som innebränd, då flickan ej kunde påminna sig vad det blivit av honom, förrän han dagen därpå kom fram ur skogen.

Då flickan efter väl förrättat värv kom ut ur den brinnande byggnaden hade hennes kläder redan fattat eld, men lyckligtvis kunde den släckas, utan att hon led några svårare skador, säger Karlst.-Tidn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!