Hur en gärdesgård skall vara beskaffad ~ 1906

Res mur av kullersten,
så blir din åker djup och ren.
Det stängslet står i hundra år
och växer gör det, där du sår.

Om skogen för dig dyrbar är
Spänn järntråd då omkring, det lär
ju billigt vara, starkt och lätt
och är ej dåligt sätt.

Men kossor, fålar ömt oss be:
kring gärdena ej taggtråd le’,
ty lätt vi hänga oss uppå’n
och sorg då få vi å’n.

Ett annat sätt är bra.
Det är att inget stängsel ha.
Låt tjudra höns, gris, ko och häst,
då vet du, var du har dem bäst.

Kring trädgården en vakt så skön
en granhäck är, så tät och grön.
Den lik en krans är ifrån backens krön
kring hemmet kärt, din mödas lön.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!