Hur en kvinna ska bevara sin ungdom ~ 1905

I ”Tits Bits” meddelas följande råd hur kvinnan ska kunna bevara sin ungdom:

  • Hon äter dagligen tre måltider lagad mat på bestämda tider.
  • Hon sover åtta timmar, därav om möjligt två före midnatt.
  • Hon unnar sig efter middagen en kvarts timmes vila i ett mörkt rum.
  • Hon börjar dagen med en kall avrivning, efter vilken hon dricker ett glas varmt eller kallt vatten.
  • Hon lagar, att hon får tillbringa åtminstone en halvtimme varje dag i friska luften.
  • Hon åker aldrig, när hon utan ansträngning kan tillryggalägga vägen till fots.
  • Hon slösar inte bort sin livskraft genom överflödigt prat.
  • Hon söker sig intressen även utanför familjekretsen för att bibehålla sig sund och intresserad.
  • Hon suckar aldrig över det förflutna eller grubblar över framtiden, utan njuter nuet efter bästa förmåga och håller sig på så sätt glad och munter.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!