Hur ska gamla oljetavlor och kartor återställas ~ 1891

Detta är en ofta dryftad fråga, vars lösning torde vara välkommen för många, så mycket tills mer som det enklaste tillvägagåendet leder till det bästa resultatet.

Tavlor avtorkas nämligen helt lätt med en liten svamp genomdränkt i 95 proc. sprit. Vad kartor beträffar, är det tillräckligt att bestryka dem med sprit och sedan låta dem avdunsta.

Sedan föremålen blivit torra överdras de med tillhjälp av en fin pensel med en tunn klar fernissa. De som inte är i tillfälle att skaffa sig en dylik fernissa kan begagna sig av följande beprövade metod. Man slår i ett glas med vid mynning 100 gram vit mastix, 5 gram venetiansk terpentin, 1,7 gram kamfer, 5,4 gram fin fransk terpentinolja och övergjuter denna substans med 125 gram sprit av 96 proc. styrka. Man överbinder därefter glaset med en fuktad hinna, gör några öppningar på densamma med en nål och uppvärmer massan i varmt vatten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!