Hus av gatsopor ~ 1903

Hus av gatsopor ämnar man bygga i Liverpool. I denna stad blir nämligen allt som sopas upp från gatorna bränt i stora ugnar och av slaggen som uppkommer har man genom blandning med cement förfärdigat trottoarplattor och kloakrör.

Nu ämnar man också forma det så att man kan använda det till att uppföra byggnader. Man har räknat ut att byggnader av sådant material skulle bli så billiga att ett rum där skulle kunna hyras ut för lite mer än 60 öre per vecka. På detta sätt skulle man kunna anskaffa billiga arbetarbostäder i Englands näst största stad.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!