Internationella äktenskapsbyrån för fattiga adelsmän ~ 1902

Den amerikanska kolonin i London intresserar sig nu knappt för något så livligt som för den sista yttringen av amerikansk företagsamhet. Man har nämligen i Englands huvudstad upprättat en giftermålsbyrå med ändamålet att göra unga fattiga adelsmän bekanta med rika amerikanska damer, som inte behöver pengar men önskar en adlig äkta man.

Byråns innehavare är en känd köpman från New York, som berättat för en tidningsman att det på hans eleganta kontor i fashionabla West End Hôtel mycket ofta sker engelsk-amerikanska äktenskapsförbindelser. Han ämnar emellertid inte inskränka sin verksamhet till endast Storbritannien, utan ska arbeta i alla länder som har adelsmän. Den erfarenheten har han redan gjort, att fattiga adelsmän överallt och inte minst i England är villiga att gifta sig med rika amerikanska kvinnor. Och det är lika säkert, påstår han – och däri har han nog rätt – att tusen rika arvtagerskor i Förenta Staterna natt och dag endast drömmer om en titel.

Under sådana förhållanden bör man göra allt möjligt för att förena de unga människorna, tycker byråns föreståndare. Han anser också det ha sin stora politiska betydelsen att binda penning- och bördsaristokratin samman med familjeband.

Det är emellertid inte någon lätt affär att sköta. Den kräver mycket takt och diskretion. Så snart ett parti lyckligt avslutats, måste agenten sända räkning på sitt honorar. Den unge mannen måste betala en summa som står i förhållande till den hemgift hans hustru medför, och den nyblivna adelsdamen har att betala en summa i arvode allt eftersom hon blivit friherrinna, grevinna o.s.v.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!