Kalla tvättningar är att rekommendera ~ 1881

Kalla tvättningar är, om de utförs ordentligt, mycket att rekommendera.

De företas på det sätt att en svamp eller grov handduk, doppad i mer eller mindre kallt vatten, hastigt och kraftigt stryks över hudytan; avtorkningen bör därefter ske fort men dock ordentligt och kläderna skyndsamt påtas.

Tvättningarna verkar renande och uppfriskande samt utövar ett särdeles välgörande inflytande på nervsystemet. De är i synnerhet fördelaktiga för personer som lider av blodbrist och allmän svaghet, samt är särskilt att rekommendera för äldre barn såsom ett mycket gott medel mot förkylningar.

Man bör dock iaktta försiktighet att väl avtorka och hastigt påkläda barnet samt alltid strax därefter låta det vara i livlig rörelse, så att blodcirkulationen väl kommer igång.

Tvättningarna är även särdeles nyttiga för friska, äldre personer, i synnerhet då de ej är i tillfälle att erhålla ordentliga bad.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!