Knappar av – potatis ~ 1892

Stora massor av knappar tillverkas numera i utlandet – av potatis.

Det torde ej vara så allmänt känt, att när potatismassa behandlas en viss tid med vissa syror och därpå pressas, så kan den bli lika hård som horn eller ben, och används ofta i stället för dessa i synnerhet till knappfabrikation.

Potatisknappen kan endast av sakkunnig person urskiljas från andra knappar, i likhet med vilka den kan färgas och poleras till en vacker glans.

Dessa knappars billighet ska tillförsäkra fabrikationen stor utbredning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!