Konsten att behålla hälsan ~ 1893

Var inte bekymrad för morgondagen.

Ät eller drick inte för mycket.

Svält inte heller, var moderat i allt.

Försök att erhålla frisk luft både natt och dag.

Ta ett bad minst var fjortonde dag.

Skaffa dig tillräcklig vila och sömn.

Använd inte mera energi än du har.

Var alltid glad.

Sysselsätt din hjärna endast med förnuftiga tankar.

Sök frid och behåll den.

Arbeta som en man, men överansträng dig inte.

Undvik att bli uppretad.

En handling under ett ögonblicks vrede kan göra dig olycklig.

Sällskapa med friska personer.

Försök inte att bära hela världen på dina skuldror, ty du är endast människa.

Tro på evigheten, och glöm inte att livet är ovisst, i bästa fall sjuttio eller åttio år.

Misströsta aldrig.

Förlorar du hoppet så är du själv förlorad.

Om du känner alla dessa regler och följer dem, blir du lycklig.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!