Krigarlivet är så härligt ~ 1891

I artillerihuset i Aarhus tilldrog sig för några dagar sedan följande upprörande händelse. En ung värnpliktig hade på något sätt ådragit sig en löjtnants misshag.

För att straffa honom befallde löjtnanten honom en dag under ridövningarna att sitta upp på en osadlad häst, den oregerligaste som fanns i stallet. Löjtnanten och en beridare smällde med sina piskor allt vad de orkade på hästen, som blev allt vildare. I rasande fart bär det i väg ridhuset runt, de övriga soldaterna såg med förfäran den vilda ritten, som måste ända med en olycka. Soldaten höll sig länge fast, i det han krampaktigt omkramade hästens hals, men slutligen föll han i marken. Han rörde sig ej mer, han hade brutit nacken och var död.

Saken blev föremål för krigsrättsbehandling, men någon dom över de skyldiga har ännu ej avkunnats.

Den döde, vars namn var Hansen, begravdes i lördags på Aarhus kyrkogård. En mängd officerare, underofficerare och soldater var närvarande jämte en oerhörd människomassa.

Knappt hade prästen slutat förrän en medarbetare i Aarhus-tidningen Demokraten framträdde med en krans med röda band samt ropade till de kringstående ”soldater, kom ihåg att dessa två bödlar, som pinade denne man till döds, lever ännu!”

Stämningen i Aarhus är mycket upprörd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!