Kvinnlig student ~ 1871

I tisdags, den 16:e denna månad, avlades vid nya Elementarskolan i Stockholm fullständig och godkänd studentexamen av mamsell Betty Pettersson från Wisby.

Detta är första gången som någon svensk kvinna avlagt detta kunskapsprov.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!