Människans röst blir djupare ~ 1901

Människan röst blir djupare allt eftersom tiden går. Denna rörelse mot ett allt djupare tonregister har faktiskt fortgått genom århundraden.

Detta är orsaken till att tenorerna blir alltmer sällsynta, och medan våra förfäder inte visste vad en basstämma var är bariton nu den vanliga rösten. Så småningom, långsamt visserligen, men säkert, förs vi ditåt, att basen blir den vanligaste.

Vad som gäller för män gäller också för kvinnor. Sopranstämman försvinner. Förr var det den allra vanligaste kvinnostämman men i framtiden kommer den inte att finnas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!