Mänskligt elände ~ 1889

Danska tidningar berättar:

För omkring 14 dagar sedan flyttade ett äldre par in från landet till Thisted. Eftersom grannarna inte sett något av dem sedan de flyttade in och man trodde sig veta att båda var förfallna åt dryckenskapslasten, skickades bud efter polisen för att undersöka förhållandet.

Då man kom in i huset fann man en förfärlig tavla av mänskligt elände. Mannen och hustrun låg båda i sängen. Den förre var fullt klädd med mössa på huvudet men sjuk och hjälplös. Hustrun däremot var död, och även om mannen inte tycktes vara riktigt övertygad om detta så uttalade han dock sin önskan om att hon skulle flyttas från sängen eftersom hon var så kall.

Sannolikt föreligger här ett nytt avskräckande exempel på dryckenskapens sorgliga följder.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!