Markis Tsengs begravning ~ 1890

Den avlidne markis Tsengs begravning, som för några veckor sedan ägde rum i Shanghai, var typisk för en högre kinesisk ämbetsmans jordfästning. I liktåget deltog åtminstone 5000 personer.

Först kom löpare, alla i glänsande uniformer och bärande hundratals banér av siden och sammet, som alla bar en för tillfället passande inskrift, vari den avlidnes dygder prisades. Härpå följde flera tusen soldater i blå och röda, violetta och röda samt gröna och vita uniformer. Några bar gamla flintlåsgevär, andra treuddar och spjut av ett hiskligt utseende, andra åter moderna gevär.

Under likbegängelsen regnade det oupphörligt. Som kineserna är en praktisk nation, har varje soldat med sig ett oerhört paraply.

Omedelbart framför likkistan marscherade hundra trumpetare och präster i dyrbart broderade dräkter. Synnerligt praktfull var likvagnen, som hade formen av en drake med vidöppnat gap.

Kineserna säger att aldrig förut en så ståtlig begravning firats i Shanghai. Den kostade åtminstone 360 000 kronor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!