Mellan fader och son ~ 1888

För några dagar sedan fann en hemmansägare i södra Halland ett brev i sin förstuga, adresserat till honom, samt vid närmare påseende försett med ett gammalt frimärke.

Adressaten blev både förvånad och illa till mods eftersom brevet innehöll en uppmaning att, såvida livet var honom kärt, inom tre dagar i ett utpekat stenröse ha lagt 100 kronor för brevskrivarens räkning – annars kommer hemmansägaren “vid alla makter att över julen ligga som lik i kammaren”.

Den rätt åldrige mannen, tämligen förmögen, blev villrådig hur han skulle göra. Dö ville han inte gärna. Men när han anförtrott sin äldste son saken lovade denne att ordna upp allt – fadern kunde vara obekymrad.

Snart satt sonen som spion i närheten av platsen där pengarna skulle läggas, och redan första kvällen hade han glädjen att se en person infinna sig där, tydligt i avsikt att utröna vilken verkan brevet gjort, då han letade just på den i brevet nämnda platsen. Spionen rusade genast fram och grep skurken i nacken. Men tänk vilken situation då två bröder stå ansikte mot ansikte med varandra under sådana förhållanden!

Här hjälpte inga böner utan den knappt 16-årige utpressar-brodern måste följa med till hemmet – han tjänade hos en släkting i närheten – där han erhöll en så grundlig tillrättavisning att han dagen därpå måste hålla sig till sängs. Den förtörnade fadern kunde aldrig förlåta honom detta skurkstreck och har förskjutit sin “förlorade son”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!