Middag och supé ~ 1903

För någon tid sedan serverade Grand Hôtel i Kristiania middag och supé på överlevorna från ”Fram”, vilka till större delen innehade den respektabla åldern av inemot fyra år. Och de talrika tillfällighetsätarna lät anrättningarna sig väl smaka.

Nu har emellertid detta rekord blivit slaget och distanserat så, att det alldeles försvinner ur räkningen. Rekordsättaren är en hr Göbel från Bryssel, vilken nyligen haft den underliga idéen att bjuda på en diner, där åtskilligt av det, som serverades, utmärkte sig genom att vara synnerligen gott och – långvarigt lagrat. Bland annat bjöds sålunda på äpplen, som var arton hundra år gamla, bröd av vete, som vuxit, innan judarna tågade över Röda havet, smör från sextonde århundradet och vin, som hade den angenäma åldern av två tusen år! Äpplena hade funnits i lerkärl i Pompeji, vetet i en egyptisk gravkammare, smöret var från ett stenkrus i en skotsk kämpargrav, som varit fylld av isvatten, och vinet hade påträffats i ett gammalt grekiskt valv i Korinth.

De gamla kulinariska läckerheterna gjorde, trots sitt något försenade användande, utmärkt nytta.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!