Miljonär har Jacob Smith varit i 20 år ~ 1891

Miljonär har en mr Jacob Smith i Pittsburgh, Nordamerika, varit i 20 år, utan att han haft aning därom.

Under det han en gång reste i Brasilien, fann han en märkvärdig sten, som han tog med sig hem och placerade på skrivbordet. För någon tid sedan fann han vid närmare betraktande att någon kemisk process försiggått i stenen, som nu visade tusentals glänsande punkter; han tog en fil för att undersöka pjäsen, men instrumentet visade sig vanmäktigt att göra ens den ringaste rispa däri.

Beslutsamt tog Jacob den besynnerliga stenen med sig till en kemist, som förklarade att den utgjordes av en mängd smärre diamanter, vilkas sammanlagda värde var ungefär 1 400 000 dollars. Nöjd med undersökningens resultat gick den nybakade miljonären direkt till en kassaskåpsfabrikör och köpte sig en brand- och dyrkfri ”safe”, vari han tillsvidare förvarar sin skatt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!