Munkar sjörövare ~ 1893

Ångaren ”Belgic”, vilken den 22:e anlände till San Fransisco från Kina, medförde underrättelser om att nyligen nära Taichow-öarna ett sjörövarfartyg tagits i besittning, vilken under de senaste åtta eller nio månaderna varit en fasa för alla handelsfartyg, gående till eller från Ningpo, Taichow och Venchow i Kina.

Av de ombordvarande 51 piraterna blev endast elva levande tillfångatagna och resten blev nedhuggna efter ett förtvivlat motstånd. De anfallande förlorade 25 man.

En egendomlig upptäckt gjordes, nämligen den att ett antal munkar kämpade sida vid sida med sjörövarna och att de stred mest förtvivlat av alla.

Man antar att nämnda buddistmunkar tillhörde samma band, som senaste december anföll ett nunnekloster i Tingpal och bortförde de yngsta och vackraste av nunnorna efter att ha till händer och fötter bundit de äldre och kastat dem ner i en hålighet under klosterkyrkans altare, där de några dagar senare påträffades mer döda än levande.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!