När man dricker klister istället för gift ~ 1906

En äkta man i Shamokin, Pa., kom en dag i förra veckan i gräl med sin hustru och blev så förargad att han beslöt göra slut med sitt eländiga liv.

Han valde att ta gift och sväljde innehållet i en flaska, som han trodde snart skulle göra slut på honom. Förargligt och tokigt nog innehöll flaskan gummi, som klibbigt och segt rann nedför strupen på honom, så att tungan och käkarna fastlimmades.

När hustrun kom underfund med mannens ömkliga belägenhet skrattade hon honom mitt i ansiktet, men när den förargade mannen skulle svara henne kunde han inte öppna käften.

Hur mannen sedan bar sig åt för att rengöra svalget omtalar inte notisen, men de båda makarna lär efter denna kostliga episod ha blivit försonade.

Därför rekommenderar vi till alla trätsjuka äkta makar: svälj klister!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!