Oklokt slöseri ~ 1889

Från Stockholm meddelas oss att det avbrunna fyrverkeriet på Kung Oscars senaste födelsedag kostat den oerhörda summan av 800.000 kronor.

Betänker man vad verkligt gott och nyttigt som kunnat uträttas med ett sådant kapital kan man väl inte annat än beklaga att vår kung inte följt österrikiske kejsarens exempel. Denne förbjöd allt festande på sin hedersdag, men önskade att de insamlade beloppen skulle användas till allmännyttiga ändamål. Så skedde också.

På tal om fyrverkeriet i Stockholm bör nämnas att generalkonsul Fr. Cederlund (innehavare av vinfirman Cederlunds söner) och fabrikör J. Bäckström (firman W. Hellgren & Co) vardera skänkte 60.000 kronor till ändamålet.

Båda blev kommendörer av Vasaorden och pengarna väl använda.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!