Ordlista – Gamla svenska ord

Bacchi = Bacchus var i romersk mytologi rusets och vinets gud

Christiania/Kristiania = Oslo

Drätselkammare = Stadsstyrelse

Ehuru = Fastän/Även om

Eljest = Annars

Godtemplare/Goodtemplare = Medlem av nykterhetsorganisation

Godtemplarloge = Nykterhetsföreningens lokal

Gurgel = Bråk

Hemmansegare = En bonde som äger sin egen gård och jordbruksmark, sitt hemman

Hökare = Detaljhandlare

K. M:t = Kunglig Majestät

Kautschuk = Gummi

Korg/Få en korg = Bli nobbad

Menageri = Cirkus

Orangeri = Växthus

Plägar = Brukar

Rdr = Riksdaler

Ruelse = Ånger/Samvetskval

Schavott = En ofta upphöjd plattform på offentlig plats där avrättning av brottslingar verkställdes genom halshuggning

Sparlakanslexa = Uppläxning som en hustru ger sin man

Städse = Alltid

Tima/Timade = Inträffa/Inträffade

Tvänne = Två

Velociped = Cykel

Velocipedryttare = Cyklist

Ånyo = Återigen

error: Content is protected !!