Öronen bör aldrig petas med något vasst föremål ~ 1889

Öronen bör aldrig petas med något vasst föremål, ty öronhinnan, på vars vibration hörseln beror, kan lätt skadas därigenom. Bäst är att endast använda fingrarna • Skånska Veckobladet, 1889

Lämna ett svar

error: Content is protected !!