Paganinis kvarlevor har uppgrävts ~ 1895

Paganinis kvarlevor har uppgrävts ur Campo Santo i Parma. Den store violinistens kropp, särskilt huvudet, var så väl konserverad att den döde genast igenkändes. Paganini avled 1804 • Söndagsnotiserna, 1895

Lämna ett svar

error: Content is protected !!