Pojken tog sig en klunk ur flaskan ~ 1890

Vestgöta Korrespondenten berättar: Från senaste torgdagsmötet i Skara ankom med sista tåget till Axvalls järnvägsstation en liten pojke, omkring 8 år gammal, medhavande en vanlig bleckflaska om 3 à 4 kannors volym, innehållande brännvin.

Pojken, som till de resandes stora förvåning gång efter annan tog sig en klunk ur flaskan, började bli språksam och omtalade då att han var från Axvall samt att modern skulle sälja brännvinet.

Vid framkomsten till Axvall mottogs han med öppna armar av en trasig, medelålders kvinna, vilken antagligen var hans moder. Pojken, halvt redlös, förmådde då inte själv stiga ur vagnen. Efter avstigningen började det antagligen gå runt i den lilla hjärnan, och gossen uppgav då förfärliga klagorop.

Modern, hållande flaskan i den ena handen och gossen i den andra, tycktes med lugn och välbehag åse tilldragelsen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!