Rätta sättet ~ 1893

Tusentals unga män önskar sig en bra hustru.

En rik hustru i främsta rummet.

En vacker hustru.

En bildad hustru.

En sparsam hustru.

En hustru som av själ och hjärta kan älska sin man.

Men sättet att erhålla henne?

Ja, endast ett fåtal unga män har av naturen det sätt som höves för att vinna den flicka man helst vill ha.

Alla unga män är sjåpiga då det gäller att till föremålet göra sin framställan och skulle säkert många flera giftermål komma till stånd därest de unga männen blott lärt sig rätta sättet att vinna en maka.

Ingen flicka tycker om egenkära män. Om vulgära män ännu mindre. Tillgjordhet genomskådar en flicka snarare än någonting annat. Snålhet tycker hon inte heller om. Inte heller bör en ung man för henne påpeka fel hos andra unga män. En flicka av vilken samhällsställning som helst tycker endast om en gentleman. En gentleman i ordets fulla bemärkelse.

Det är endast gentlemannen som har rätta sättet att vinna den flicka han önskar. Och gentleman kan var och en ung man lära sig att bli – hans samhällsställning må för övrigt vara vilken som helst.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!