Rörliga trappor ~ 1893

Hittills har vi fått bekväma oss att gå uppför trappor; amerikanerna vill ha det makligare och låter därför trapporna röra sig, så att man utan besvär kan komma upp till en högre avsats.

I stället för trappa har man ett sluttande plan av smala järnelement, som rör sig på en kedja utan ända, och som är klädda med guttaperka, så att man kan stå där på utan att halka.

Handräcken, som rör sig på samma sätt och med samma hastighet som planet, finns såsom i en vanlig trappa vid sidorna.

Något mellanrum mellan det alltjämt rörliga planet och avsatserna i trappan finns inte, så att det inte är förbundet med någon fara att stiga på eller av detsamma. Planet rör sig med en hastighet av ungefär 21 meter i minuten.

På bangården i New York ska med det snaraste göras ett försök med detta.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!