Sådana kan de vara! ~ 1889

I ”Kristianstadsbladet” omtalas att en präst nyligen hos en ålderstigen torpare, vilken var så fattig att han saknade medel att betala prästlönen, låtit för 3 kronor göra utmätning på det enda gubben hade kvar, nämligen – en kakelugn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!