Saltsjöbaden på Neglingeön ~ 1895

Den förtjusande lilla Neglingeön, som ligger vid inloppet till Stockholm från saltsjösidan, har erhållit namnet ”Saltsjöbaden”. Vi skulle velat kalla den Miramar, emedan den påminner oss om denna slottsparks läge vid Medelhavet.

Saltsjöbaden med dess anläggningar kommer att bli för Stockholms affärsmän och andra en lätt tillgänglig och utmärkt hälsosam tillflyktsort såväl vinter som sommar. Med ångbåt kommer man dit på en och en fjärdedels timme och på järnvägen från stadsgården eller centralstation kommer det endast att åtgå cirka 20 minuter.

Järnvägen är nu under arbete. Tunnlarnas schaktning, den ena 660, den andra 339 meter, pågår både natt och dag, för att banan skall vara färdig redan nästa sommar. På långa sträckor ligger banvallen redan färdig att emotta sina slipers och järnskenor.

På ”Saltsjöbaden” är man nu sysselsatt med anläggande av brobyggnader, väg- och promenadanläggningar. Ett stort hotell är under uppförande nära stenkajen, som är färdig, medan en stor restaurantlokal, en av de vackraste byggnader i norden, redan står under tak på en liten holme, som är förenad med Neglingeön medelst en solid järnbro. Villor är redan under uppförande på själva ön och man ser dagligen därute fullt med spekulanter på tomter.

Vi skjuter inte över målet om vi säger att detta företag är ett av de storslagnaste och idérikaste och blir i sin helhet från finansiell ståndpunkt sett ett av de mest vinstgivande som sett dagen under de sista 25 åren här i Sverige.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!