Särskilda järnvägskupéer för druckna ~ 1889

I Danmark har föreslagits inrättandet av särskilda järnvägskupéer ”för druckna”.

Det vore någonting för våra vederbörande att ta fasta på, synnerligast som det är mycket vanligt att på järnvägsresor sammanträffa med druckna personer, vilka generar med skrål och spritlukt.

Och vi får väl i en snar framtid läsa: Rökkupé, Damkupé och ”Fylleristkupé”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!