Schackspelets antecedentia ~ 1892

Schackspelet leder sin upprinnelse från Asien, där det uppfanns långt före Kristi födelse.

Först genom araberna kom det till Italien och Spanien, och först genom korsfararna fick det allmän utbredning i Europa.

Mot slutet av 1400-talet började man uppteckna resultaten av studier över de mångfaldiga kombinationer, vilka spelet kunde föranleda.

Sedan schackspelet efter 30-åriga kriget och ända till mitten av 1700-talet varit ur mod överallt i Europa, kom det omkring 1750 åter till heders genom Philidor och Ercole del Rio, vilka bildade varsin skola i Frankrike och Italien.

I början av innevarande århundrade trädde engelsmännen i förgrunden. År 1851 öppnades i London den första stora internationella schacktävlingen.

I senare tid har tyskarna så väl teoretiskt försökt att ge detta spel en vetenskaplig rang som ock inlagt de största förtjänster om schackspelets praktiska utveckling.

Särskilt har man i vår tid ägnat synnerligt intresse åt den numera i otrolig grad uppdrivna konsten att lösa s.k. schackuppgifter eller schackproblem, d.v.s. konsten att från en viss på förhand bestämd spelställning göra matt i vissa bestämda drag, med en viss pjäs eller dylikt.

I Stockholm bildades 1849 Stockholms äldre schacksällskap, som ägde bestånd till 1860. År 1866 bildades i Stockholm ett nytt schacksällskap, vilket ännu äger bestånd. Den som schackspelare mest framstående bland dess ledamöter har varit J.G. Schultz, vilken inlade stor förtjänst om detta spel. Även i flera landsortsstäder, såsom Göteborg, Malmö, Östersund, Uppsala m.fl., har schacksällskap bildats.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!