Selma Lagerlöfs läsebok ~ 1906

Selma Lagerlöfs läsebok om Sverige för barn i 9-11-årsåldern har nu utkommit under namnet “Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Boken är, som titeln anger, en resebeskrivning, och den resande är en skånsk pojke, även kallad Tummetott. På ett ovanligt sätt utkastad i världen på en resa från Skåne till Lappland, träffar han en hop förträffliga reskamrater, upplever en mängd underbara äventyr och omskapas från den slyngel han var då han lämnade hemmet till en god och bra pojke som längtar tillbaka till far och mor samt naturligtvis även får komma hem igen.

Endast det mest karaktäristiska för varje landskap har givetvis kunnat tas med. Boken, som var avsedd att omfatta ett band på 300 sidor, har i alla fall svällt ut till dubbla detta omfång. För att göra lokalskildringen kraftig och sann är en del dialektord medtagna. I alla samtal har verben genomgående satts i singularis – en omständighet som givetvis innebär stora fördelar ur välläsningssynpunkt. Den språkvetenskapliga korrekturgranskningen är verkställd av professor Noreen.

Av skolupplagan blir första bandet färdigt den 15 januari 1907 och andra bandet före höstterminens början samma år.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!