Skådespelarna i livet och på teatern ~ 1885

Parisbladet Evénement offentliggör ett brev från Sarah Bernhardt, i vilket skådespelerskan, som för första gången på lång tid fått leva med i livet utom rampen, meddelar sina intryck av personer och förhållanden i sin omgivning och gläder sig åt att få vara åskådarinna. I brevet heter det bland annat:

”Hur stor skådespelartalang besitter ej alla dessa människor! Och vilka intrigstycken spelas ej varenda dag! Jag trodde mig vara en någorlunda god aktris, men jag är fullständigt distanserad. Vilka stympare är inte vi artister! Människorna därute i livet är mästare och vi, ordinarie komedianter och komediantskor, vi är dilettanter. Men därför bedömer de oss ock så hårt, dessa artister i livets komedi.”

Det är märkliga ord den celebra skådespelerskan här uttalat.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!