Skeppsförluster ~ 1890

Enligt underrättelse från Bureau Veritas har under juni månad 46 segel- och 16 ångfartyg förolyckats, därav 3 svenska.

Av segelfartygen har 21 strandat, 6 förolyckats genom kollision, 2 brunnit, 3 sjunkit, 6 abandonnerats, 3 kondemnerats och om 5 har man inte erhållit någon underrättelse om deras slutliga öde.

Av ångfartygen har 7 strandat, 4 förstörts genom kollision, 3 brunnit och 2 sjunkit.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!