Springvalar, till ett antal av vid pass 20 stycken ~ 1885

Springvalar, till ett antal av vid pass 20 stycken, iakttogs från däcket å ”Valborg” i måndags på resa från Saltkällan. De små valarna tumlade livligt om i Gullmarns böljor och sprutade höga vattenkaskader mot himlen • Lysekils Tidning, 1885

Lämna ett svar

error: Content is protected !!