Svensk slöjdundervisning i Ungern ~ 1891

Den första slöjdskolan i Ungern efter svenskt mönster har nyligen upprättats i Budapest.

Förtjänsten härav tillkommer prof. Paul Guttenberg, som förra sommaren besökte Nääs och sedermera i såväl tal som skrift outtröttligt verkat för saken.

Herr Guttenberg ämnar nästa sommar återkomma till Sverige för att genomgå fullständig kurs vid slöjdlärarseminariet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!