Svordomar i det svenska samtalsspråket ~ 1884

Svordomar är en betydandet beståndsdel i det svenska samtalsspråket.

Enligt en ”statistikers” beräkning levererar en svensk man som vill ge ”kläm” åt sina ord efter låg beräkning 100 eder dagligen. Det är 36 500 om året och 1 460 000 under hela livet, detta beräknat till 40 år.

Antages för utsägande av varje ed åtgår ½ sekund – vilket inte får anses för mycket tilltaget, då åtskilliga är ganska komplicerade – så gör detta på 40 år 20 1/3 dagar, efter 10 timmars ”arbete” dagligen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!