Transvaalsbankiren på jakt efter sin hustru ~ 1906

General Uschakoff – ryssen som förföljde sin förrymda hustru och hennes älskare fram och tillbaka över Atlanten – har fått en efterföljare i en miljonär från Johannesburg, herr James Taylor.

Taylor som är bankir, lämnade en vacker dag Transvaal i sällskap med sin hustru. De ämnade tillbringa någon månads ledighet i England. De tog in på ett av de stora hotellen i London och stannade där fjorton dagar. Bland den oupphörliga strömmen av resande från världens alla kanter lade fru Taylor en afton märke till en ung man som även fäst sig vid henne. Innan herr Taylor hunnit fatta vad det var fråga om, gav hans hulda maka honom på båten och kvistade iväg till Paris vid den förföriske unge hjärterövarens arm.

Herr Taylor spillde ingen tid på fåfänga vredesutgjutelser. Utan att bry sig om ens att packa sina koffertar, kastade han sig upp på ett tåg – han hade händelsevis en bunt banksedlar i ena fickan och en revolver i den andra.

Han kom till Paris alldeles lagom för att få höra, att rymlingarna tagit snälltåget till Berlin. När han kom till Berlin njöt de älskande redan den fullkomliga kärlekens lycka ombord på en Atlantångare, som så snabbt dess båda propellrar förmådde, ångade i väg mot Kanadas kust.

När herr Taylor, andfådd och ursinnig, gjorde en bullersam entré på Montreals förnämsta hotell, fick han till svar på sina frågor den upplysningen, att de resande, han frågade efter, alldeles nyss givit sig av till New York.

Den postångare, som skulle föra fru Taylor och hennes vän till Liverpool, lade just ut från kajen i New York, då den förbittrade äkta mannen kom dit. Hur han än rasade, måste han likväl invänta nästa båts avgång.

Tack vare detta dröjsmål, hann den flyktiga frun vid ankomsten till Liverpool ännu en gång anträda färden till Amerika, innan förföljaren var framme. De möttes ett stycke ut på Atlanten.

Det finns människor, som ingen motgång förmår trötta ut. Herr Taylor ”krossade” Atlanten för tredje gången och hade vid ankomsten till Förenta staterna den tillfredsställelsen att höra, att rymlingarna ännu var kvar där, men – inte längre i sällskap. För att leda förföljaren på villospår hade den ene, den unge mannen, stannat i New York, medan kvinnan begett sig till Philadelphia.

Vilken av dem skulle mannen nu förfölja? Den förorättade äkta mannen hugger raskt av den Gordiska knuten och far till Philadelphia. Här finner han sin hustru i kristliga föreningens av unga kvinnor sköte. Helt säkert väntade hon sig inte, att någon skulle söka henne där. Mellan de båda makarna uppstod en något stormig förklaring, som lyckligtvis avbröts av en polisman, just i samma ögonblick den äkta mannen drog upp den hämnande revolvern ur sin ficka.

Mot löfte att inte dra saken inför domstol lyckades fru Taylor förmå sin man att lämna henne i fred. Och, sedan det fruktansvärda vapnet försvunnit i mannens högra ficka, övertalade hon honom – o, mästerstycke av kvinnlig diplomati! – att ur den vänstra dra upp sedelbunten och överlämna till henne en rund summa som fredspant.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!