Tre bönder i byn Osharawka ~ 1889

I Juli månad förra året förklarade tre bönder i byn Osharawka i Volhynien att de skulle vallfärda till den heliga graven i Jerusalem. De tog avsked från sina familjer och drog iväg.

För några dagar sedan upptäckte polisen en öppning i en klippa, nära den ovannämnda byn, som förde in i en stor håla; och i denna fann man de tre bönderna i ett fruktansvärt avmagrat tillstånd. I hålan stod ett bord av trä, varpå låg en psalmbok, en bibel samt några religiösa böcker och i en nisch av hålan stod ett kors av pärlemor jämte några helgonbilder.

De tre bönderna som fört ett fullständigt eremitliv här alltsedan juli månad hade under denna tid livnärt sig av endast frukt och sill, vilket gett dem deras avmagrade utseende. På alla frågor som polisen gav dem vägrade de att lämna något svar. Då den ene eremitens hustru kom till mannen med sina två barn och gråtande bad honom att med vänlighet se på barnen, svarade han: “Gå din väg, kvinna. Jag känner dig inte.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!