Trottoarrätt ~ 1880

Redan ett par gånger förut har vi framfört frågan huruvida trottoarerna på våra gator är till för personer bärande allehanda slags gods och varor, eller för personer inte belastade med dylikt.

Om man en onsdags- eller lördagsförmiddag har sin väg i närheten av salutorgen, så ska man få se att gatans trottoar är bokstavligen uteslutande upptagen av pigor, madamer, slaktare och bagaredrängar med flera andra torgbesökare, som “sans façon” tar upp hela gångbanan, och för att nu inte riskera att bli bestruken av en slaktares köttråg eller stöta emot en liten näpen jungfrus innehållsrika torgkorg, varur ett gapande torskhuvud tittar fram, eller en grov mjölnaredrängs dammande börda, så makar man sig helt beskedligt ur vägen och lämnar “herrskapet” fri passage.

Frågan är om inte vår annars mycket nitiska och dugliga polis kunde ingripa i och avstyra detta ofog, samt ordna denna sak så, att s.k. trottoarrätt en gång kunde komma till stånd i vårt goda Göteborg?

Lämna ett svar

error: Content is protected !!