Tyska strandrövare ~ 1888

För någon tid sedan strandade den engelska ångaren Glencoe på tyska halvön Hel i närheten av Danzig. Halvön bebos av mycket fattiga fiskare och dessa lever ännu i tron att de har rätt att tillägna sig det som strandar på kusten.

Den ifrågavarande ångaren var lastad med vete och fiskarna beslöt nu att utan vidare ta 3.000 centner vete i besittning, som de delade sinsemellan. Regeringen har nu emellertid ingripit och skickat en kommitté, följd av en betydlig styrka polis, till halvön för att undersöka saken. Man har gjort en stor mängd husundersökningar och företagit många häktningar och mer än tio fiskare ska åtalas för strandröveri.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!