Utexaminerade kvinnliga telegrafister ~ 1889

Bland de trettiotvå kvinnliga elever som utexaminerades vid telegrafverket i Stockholm under nu tilländalupna kurs befann sig åtta från Skåne, nämligen fröknarna Sally Hellberg och Ellen Markman från Malmö, Ester Ahlbom från Lund, Hildur Fröman från Helsingborg, Karin Olin från Landskrona, Anna och Hedda Bergengren från Kristianstad samt Nanna Fogelklou från Cimbrishamn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!