Vad är Sahara? ~ 1896

En öken, lär vi oss i skolan.

Blir vi riktigt spränglärda, så pluggar vi också in förklaringen till ordet öken, och får då klart för oss att Sahara är en ofantligt stor sandslätt, mångdubbelt vidsträcktare än Sverige, en sandslätt där ingenting växer, där vatten är lika sällsynt som guldmynt i ett fattighus och där arma karavaner gång efter gång förgås, med kameler och allt, av brist på vatten och föda eller till följd av att de sjunker i sanden.

Någonting sådant lär vi oss! Men i likhet med så mycket annat av den “kunskap” som inhämtas i skolorna är hela denna avskräckande skildring osann.

Det finns i Sahara vissa delar som ser ut så som ovan är beskrivet. Men de utgör en försvinnande bråkdel av det så kallade ökenområdet. I övrigt är jordmånen fast, och området bebos av en ganska talrik befolkning, i synnerhet vintertid. Djur föds upp i oerhörd mängd. År 1891 fanns över nio miljoner får endast i den algeriska delen av Sahara, och då varje får värderas till 15 kronor representerar de sålunda en summa på minst 135 miljoner kronor.

Förutom fåren finns det två miljoner getter och 260.000 kameler. Och på oasdistrikten som tillhör Frankrike odlas med framgång palmträd, citron, aprikosträd, lök och åtskilliga andra kryddor. Så det är inte så uselt i detta “dödens land”!

Åtskilliga tecken tyder till och med på att Sahara ska komma att bli parisarnas vintervistelseort.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!