Vad köttätarna i Göteborg konsumerar ~ 1906

Vad köttätarna i Göteborg konsumerar. Veckan 26 febr. – 3 mars åtgick: 599 st. nötkreaturskroppar, 295 st. gödkalvskroppar, 495 st. spädkalvskroppar, 152 st. fårkroppar, 873 st. svinkroppar och 27 st. hästkroppar • Nya Klaran, 1906

Lämna ett svar

error: Content is protected !!