Väl parerat ~ 1884

Vid en domstol sattes i fråga om ett av vittnena skulle kunna anses som kompetent, emedan karlen ej ansågs klok.

En av advokaterna erbjöd sig att utforska om vittnets själsförmögenheter var fullt normala, och bad domaren om tillåtelse att få göra karlen några frågor. Hans begäran bifölls, och första frågan lydde:

”Vilken var er far?”

”Moses”, svarade den tillfrågade.

Sedan man skrattat åt svaret bad vittnet att få göra advokaten några frågor och efter erhållen tillåtelse frågade han: ”Vilken var er far då, herr advokat?”

”Aron”, svarade denne för att driva med den förmodade fånen, men denne visade sig situationen vuxen genom svaret: ”Ja, nog har jag hört att Aron gjorde en kalv, men aldrig kunde jag tro att det förbannade djuret hade blivit insläppt här.”

Karlen förklarades fullkomligt klok.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!