Var munter! ~ 1883

Broder var munter och blänk som en fyr,
Skin liksom solen i Karlsta’!
Hur du i stormen på världshavet styr,
Hur du far vilse, hur hjärnan du bryr,
Tappa ej modet: var munter!

Fatta pokalen och töm den med fröjd
Om också tårar den gömmer. –
Svärma som myggen i himmelens höjd,
Säg som Motander: ”man får vara nöjd”
Tag till ditt valspråk: var munter!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!