Värdet av ett fågelbo ~ 1901

Ett fågelbo har t.ex. fem ungar. Var och en av dessa förstör i genomsnitt 50 bladmaskar och andra larver dagligen.

Ungarnas matande varar fyra till fem veckor, låt oss anta 30 dygn; det utgör för redet 50 gånger 5 gånger 30, likamed 7.500 maskar eller larver.

Varje mask äter av blommor och blad dagligen lika mycket som sin egen vikt.

Förutsatt att de under loppet av 30 dagar endast äter en fruktträdsblomma var om dagen, som annars skulle ha gett frukt, så blir det för 7.500 maskar eller larver tillsammans 225.000 äpplen, päron eller plommon som räddas från förstörelse.

Beskydda småfåglarna! Värna om deras bon och ägg!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!