Världen är i fara att förlora en av sina religioner ~ 1871

Världen är i fara att förlora en av sina religioner, och i betraktande av religionernas stora antal, säger Londontidningen “Globe”, kan hon tåla förlusten. Hon har till och med alla skäl att glädja sig över densamma. Det är nämligen nu förbi med mormonismen.

Av underrättelser från Utah finner vi, att Brigham Youngs och John Smiths kyrkas fall är nära förestående och oundvikligt. Orsaken därtill är Pacifikjärnvägen. Fullbordandet av detta arbete sammanfaller i tid med en fruktansvärd schism inom mormonsamfundet. En fraktion av de sista dagars heliga, som kallas Godbeiter, har gjort opposition mot Youngs despotism och därför blivit så illa behandlade av hans anhängare, att de funnit sig faktiskt uteslutna från hjorden vid Stora Saltsjön.

På samma gång har, tack vare Pacifikjärnvägen, de heliga kommit i beröring med en stor mängd “hedningar”, som på denna väg kommit in i landet. Resultatet är att flickorna inte längre vet att uppskatta fördelen av att bli en integrerande del av ett mormonskt harem, utan föredrar att gifta sig med “hedningar” som nöjer sig med en enda hustru. Även männen avsvärjer sig den mormonska tron och inträder i den fördärvade världen utanför Jerusalem.

Emellertid ser det ut som om Förenta Staterna inte skulle behöva tänka på att undertrycka sekten med vapenmakt, vilket man trodde skulle bli oundvikligt så snart järnvägen blev färdig. Mormonismen ska knappast överleva månggiftets utslocknande. Denna egendomliga institution upphör naturligtvis i samma mån befolkningen ökar. Inom få år ska de yttersta dagarnas heliga bli vanliga engifta syndare. Inget annat minne ska återstå av allt detta än den kvicke amerikanske humoristen Artemus Wards epigram: “Deras religion är ensidig, och deras äktenskap är mångsidigt.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!