Vi otacksamma ~ 1890

Otacksamma mot allt
Skåda vi livet kallt
redan med ungdomens öga.
Allt som är ljuvast och störst
Skattas för stunden så föga,
vinner som minne sitt värde först.

Dagarna synas grå.
Först när de unga stå,
böjda av ålderns börda,
framför sin väntande bår.
Prisa med saknad de, rörda,
korta livets försvunna år.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!