20 av huvudstadens brevbärare ~ 1894

20 av huvudstadens brevbärare övar sig i bicykelåkning för att sedan vid brevlådetömning begagna sig av detta moderna fortskaffningsmedel • Nya Wexjötidningen, 1894

Lämna ett svar

error: Content is protected !!