Andas alltid djupt! ~ 1891

Långa, djupa, fullständiga andetag är ett mycket väsentligt villkor för hälsa och välbefinnande. Men andningen bör försiggå med sluten mun. Det finns nämligen en mängd damm och bakterier i luften, vilka fastnar i näsans hår och slemhinna, då man andas genom näsan, men som far ned i luftstrupen och lungorna

Att länge förvara köttbullar ~ 1890

Förväll köttbullarna, lägg dem när de kallnat i en glasburk, fyll därpå god buljong, att det står väl över köttbullarna, slå däröver litet skirat smör, som bildar en tunn fettbotten till skydd mot luften. Köttbullarna kan sålunda gömmas flera veckor och de blir inte torra.

När infördes potatis första gången i Sverige? ~ 1892

Det är en historisk trossats att potatis först på 1720-talet blev bekant i Sverige genom Jonas Alströmers då gjorda odlingsförsök därmed vid Alingsås. Verkliga förhållandet är emellertid, att potatisväxten redan strax efter mitten av 1600-talet odlades i Uppsala och vid Jakobsdal (Ulriksdal), ehuru den ej syns ha erhållit någon synnerlig

Notiser

En tysk hedningaomvändare, pastor Fuchs, har på resa från Kairo till Chartum i övre Egypten blivit spisad av en krokodil vid Berber • 1880

Blodiglar kostar 50 öre stycket på apoteket i Tierp och på Löfsta medikamentsförråd • Upland, 1879

En timmerman nedföll med yxan i handen från en takås och krossades. Det var i Irland. ”Ack, så väl, att han inte gjorde sig illa med yxan”, sade en närvarande; ”det var då en riktig lycka.” • Sveriges Tjenstelista, 1883

Varje postångare som passerar Atlanten medför i medeltal 200 tusen brev och 300 säckar tidningar • Mariefredstidningen, 1902

Inrikes

Räddningslinor i husen! ~ 1887

Ehuru vi i Stockholm har en duglig och berömvärd brandkår, torde det kunna hända att vid nattetid inträffande eldsvåda i hus, där betydligare massor folk bor, personer riskerar att brinna inne. Tänkom oss nämligen att en 4 våningar hög byggnad,

Kuriosa

Solens värme som drivkraft ~ 1888

I Algeriet har under en längre tid en fransman, herr Manchot, gjort försök att praktiskt ta tillvara solens värme, som han samlar upp i därtill konstruerade spegelapparater. Han har lyckats att på detta sätt efter 80 minuter bringa 2 ½

Hälsa

Försiktighetsregler vid kalla bad ~ 1880

1. Man får aldrig före ett kallt bad avkyla sig under vanlig kroppsvärme, vilket ofta kan ha menliga följder. 2. Kroppsvärmen bör därför på det sorgfälligaste bibehållas, avklädningen ske hastigt och badet följa omedelbart. Badet bör ej häller räcka längre

Tragedi

Tredubbelt brott ~ 1871

Häromdagen inträffade att en stugbyggnad på Årviks ägor i Askersunds socken brann upp, varvid brukaren A.G. Andersson och hans hustru omkom i lågorna. Genomförda undersökningar ger nu anledning att tro att de åldriga makarna blivit mördade av en person som

Utrikes

Katter och råttor ~ 1906

Industrin, som på alla områden gör storartade framsteg, använder nu också skinnen av svarta katter till en mängd saker. Till vad kan jag inte bestämt säga, skriver en medarbetare i Radical, men säkert är, att sådana skinn finner användning på

Relationer

Hustru – Fru – Gemål ~ 1901

Över dessa benämningar finner man i avlidne David Straus efterlämnade papper följande träffande anmärkningar. Om man gifter sig av kärlek blir man man och hustru. Om man gifter sig av bekvämlighet blir man herre och fru, och om man gifter

Komedi

En hustru för ett krus öl ~ 1883

Betty Tage Wardle, en ung hustru, stod häromdagen inför domstol i Liverpool, anklagad för tvegifte. Omständigheterna vid denna rättegång är så märkliga, att de väl förtjänar ett omnämnande. Hennes förste man lever ännu, och det bevisades att hon av denne

error: Content is protected !!